Můj pohled na současné SEO

Za posledních několik měsíců se oblast optimalizace webů pro vyhledávače posunula natolik, že původní význam tohoto sousloví již možná ani nekoresponduje s tím, co takový SEO specialista ve skutečnosti dělá. K sepsání toho článku mě přivedlo přečtení několika jiných článků, které jakoby mi mluvily z duše. Články se týkají trendů v SEO a posunu role specialistů z úzce zaměřených technických pracovníků na komplexní konzultanty v oblasti online marketingu. Abych pravdu řekl, tak jsem k tomuto postoji přirozeně inklinoval již dlouhou dobu a vlastně od začátku, kdy se oblasti internetového marketingu a SEO věnuji. Nastala však doba, kdy jsem si tento posun naplno uvědomil. I díky těmto článkům, které naprosto vystihly mé postoje, které bych tu chtěl shrnout z mého pohledu.

Google určuje trend

Ačkoliv je v ČR celkem specifická situace díky existenci vyhledávače Seznam.cz, co se týká kvality výsledků vyhledávání a trendů ve vyhledávání, tak zde jednoznačně dominuje vyhledávač Google. A ten je čím dál víc náročnější na kvalitu webů, respektive kvalitu informací na nich obsažených. Mít precizně zvládnutou technickou stránku webu se stává základem pro úspěch, byť těch věcí, na které musí webdeveloper brát ohled, je čím dál tím více. Mnohem větší roli postupně získávají faktory, které lze špatně či vůbec zmanipulovat. Mluví se o sociálních signálech, autorských rancích apod. Výstižné články o tom, že díky aktualizacím vyhledávacího algoritmu (Penguin, Panda) staré SEO techniky, které byly na hraně s pokyny pro webmastery od Googlu, přestávají fungovat, naleznete na serveru Lupa – Aktualizace Google Penguin 2.0: boj se SEO spamery přitvrzuje a Google Penguin 2.0: co dělat, když vás zasáhne „tučňák“ . Ba naopak dříve hojně používané techniky dnes mohou vážně ohrozit postavení webu a jeho hodnocení vyhledávačem.

Uživatelé jsou poměrně konzistentní v tom, co po kvalitním vyhledávači chtějí: dobré výsledky. A Google je poměrně konzistentní ve snaze jim je poskytovat. Takže každý, kdo bude kazit výsledky vyhledávání nekvalitním obsahem nebo se bude snažit zneužívat slabá místa vyhledávače, bude mít s Googlem dřív nebo později problém. Jinými slovy – Google bude maximálně podporovat každého, kdo, slovy Matta Cuttse, tvrdě pracuje na zajímavém, kvalitním a unikátním obsahu svého webu. Z tohoto pohledu se v SEO už léta nic nemění. Cílem je poskytnout dobré pozice těm webům, které si to zaslouží. – http://www.lupa.cz/clanky/aktualizace-google-penguin-2-0-boj-se-seo-spamery-pritvrzuje/

Od SEO specialistů k online marketingovým konzultantům

Dnes už je SEO konzultant marketingovým poradcem a stratégem v plné podobě. Realizace SEO strategie mnohem více přechází na majitele webu a samotné podnikatele a konzultant jim pomáhá vybrat kulervoucí strategii, která všem konkurentům natrhne zadek. SEO má obrovský přesah do obsahové a komunikační strategie, použitelnosti, optimalizace konverzního poměru, ale i placených aktivit jako PPC, RTB či bannerových kampaní nebo do propojení offline i online marketingu. SEO je součást velké marketingové i obchodní strategie a nemůže být od ní odtrženo. – http://www.lupa.cz/clanky/aktualizace-google-penguin-2-0-boj-se-seo-spamery-pritvrzuje/

Citace výše přesně vystihuje to, se snažím naznačit na úvodní straně svého webu.

Neplaťte si jednotliviny – on-page optimalizaci svého webu, nákup odkazů, registrace do katalogů, PR SEO články atd. Zaplaťte si konzultanta, který společně s Vámi bude budovat online marketingovou strategii.

Z článku 5 Things Your SEO Consultant Won’t Tell You bych ještě vypíchl tyto pro mě důležité body:

  1. SEO není tajemným uměním, které může pochopit pouze člověk s technickým myšlením

  2. Ačkoliv je nutné, aby SEO konzultant měl technické znalosti a dovednosti, není to alfou a omegou této činnosti. Pokud někdo říká, že ví přesně jako funguje vyhledávací algoritmus, tak lže. Toto neví ani většina zaměstnanců společnosti Google. SEO je pouze jednou ze součástí marketingu mající za úkol dělat propagaci účinnější. SEO je o budování online vztahů a důvěry, o snaze upoutat pozornost a o provádění marketingového výzkumu. SEO není o hackování vyhledávačů.

  3. Množství SEO expertů porušuje pokyny pro webmastery

  4. Takzvaní SEO experti se často snaží manipulovat s výsledky vyhledávání. Tento přístup dříve velmi dobře fungoval a částečně stále funguje. Je však velmi krátkozraký. Optimalizátor tráví čas něčím, co může webu v relativně dohledné době naopak uškodit. Je spousta věcí, kterým se lze v online marketingu věnovat, aniž by hrozilo riziko, že to je k ničemu. Jenže to vyžaduje mnohem více úsilí SEO konzultanta i majitele/provozovatele webu. Někdo tvrdí, že „nejlepší SEO, je žádné SEO“, či že SEO je mrtvé, protože spoustu věcí, co dříve fungovalo, již nefunguje. To samozřejmě platí pouze v případě, že za SEO považujeme ty „zastaralé“ techniky snažící se manipulovat výsledky. Pokud bereme SEO jako způsob tvorby kvalitních obsahových webů, pak je samozřejmě živé a pro klienta dobré.

  5. Pokud pracuje SEO konzultant bez součinnosti s klientem, nemůže být výsledek dobrý

  6. Primárním cílem SEO kampaní je získat si důvěryhodnost a autoritu v daném oboru a cílové skupině. SEO konzultanti jsou odborníci v SEO, nikoliv však v tom, co dělá klient. Jakákoliv informace zveřejněná na webu by měla být užitečná, věrohodná a správná. A to zaručí pouze expert v daném oboru. SEO konzultant „pouze“ vede klienta správným směrem, dává informacím formu, maximalizuje SEO i marketingový účinek.